ΤΡΑΥΜΑ ΒΛΕΦΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο τραυματισμός του βλεφάρου, με ή χωρίς τραυματισμό του οφθαλμού, αντιμετωπίζεται από την πλαστική χειρουργό Γεωργία Χόρτη με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση του τραύματος, με το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Εάν το έλλειμμα του δέρματος του βλεφάρου είναι εκτεταμένο, μπορεί να απαιτηθεί η μεταφορά δέρματος (δερματικοί κρημνοί)  από γειτονικές περιοχές ή και μεταμόσχευσης δέρματος σε μία ή και περισσότερες επεμβάσεις, αναλόγως του μεγέθους της βλάβης

Τραύμα Βλεφάρου - Αντιμετώπιση - Θεραπεία - Θεσσαλονίκη
Καλέστε μας:
2310 424 934 & 5

 

Ρωτήστε μας:

     

    Συμβουλευτείτε μας:
    ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ SKYPE